Dodano 16.10.2022 przez Zielony Feniks   •  


Szanowni Państwo

miło nam poinformować, że nasza Fundacja posiada status Partnera dla Klimatu 2022.

Dodano 09.10.2022 przez Zielony Feniks   •  


Szanowni Państwo

Członek kapituły Zielonego Feniksa prof. dr hab. inż. Andrzej Wiesław Jasiński jest współautorem publikacji "Elektrownie wiatrowe w środowisku człowieka", która ukazała się nakładem Wydawnictwa Polskiej Akademii Nauk. Zapraszamy do lektury: Elektrownie wiatrowe w środowisku człowieka

Dodano 09.10.2022 przez Zielony Feniks   •  


Szanowni Państwo

Kapituła ZIELONEGO FENIKSA działając zgodnie z Regulaminem prac Kapituły ZIELONEGO FENIKSA przyznała nagrody w postaci statuetek ZIELONEGO FENIKSA i wyróżnienia ZIELONEGO FENIKSA w następujących kategoriach:

Nagroda za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych,
Nagroda za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki,
Nagroda za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki osiągnięcia w propagowaniu rozwiązań i technologii związanych z efektywnością energetyczną na bazie odnawialnych źródeł energii
Nagroda specjalna za całokształt osiągnięć w rozwoju ekoenergetyki.
Dodatkowo na wniosek PZM Kapituła przyznała nagrodę za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekomotoryzacji.

Kapituła przyznała nagrody Zielonego Feniksa:
· Kategoria I OZE - Nagroda za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych:
statuetka dla firm
1. Szpitale Pomorskie sp. z o.o.
2. G-TERM ENERGY

statuetka dla osób:
3. Bartosz Marciniak - Prezes PROMAR sp. z o.o.
4. Mateusz Bobek - Burmistrz Międzyzdrojów

wyróżnienia dla:
5. Pana Janusza Cieślaka - Prezes METALERG sp. z o.o.
6. firmy Pasywny m2


Kategoria II OZE - Nagroda za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki:
statuetka dla firmy
7. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

statuetka dla osób:
8. dr hab. inż. Andrzej Cichoń
9. dr inż. Wojciech Myślecki

Kategoria III OZE - Nagroda za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki osiągnięcia w propagowaniu rozwiązań i technologii związanych z efektywnością energetyczną na bazie odnawialnych źródeł energii
statuetka dla firmy
10. Gmina Michałowo
11. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

wyróżnienie dla:
12. Gmina Kalety

statuetka dla osób:
13. Jerzy Fijas
14. mgr inż. arch. Jarosław Gawryś

Kategoria IV OZE - Nagroda specjalna za całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki:
statuetka dla firmy
15. Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE

statuetka dla osób:
16. dr inż. Paweł Ratuszny

Kategoria I EkoMoto - Nagroda za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekomotoryzacji:
statuetka dla osób:
17. Paweł Dytko - Prezes iXcar sp. z o.o.

Dodano 09.10.2022 przez Zielony Feniks   •  


Szanowni Państwo

Szanowni Państwo, obiecaliśmy podczas wyjazdu studyjnego, że przekażemy zaproszenie na konferencję związaną z oczyszczaniem powietrza z odorów.

Na wydarzenie zaprasza dr. inż Damian Kasperczyk:

Ekoinwentyka sp. z o.o. i Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. ma zaszczyt zaprosić do udziału w „IV Międzynarodowa Konferencja - Bioreaktory w walce o czyste powietrze” Innowacje w służbie ochrony powietrza”.

Honorowy Patronat nad Wydarzeniem objął Wiceminister Spraw Zagranicznych, Poseł na Sejm RP Piotr Wawrzyk.

Konferencja skierowana jest do firm, przedstawicieli samorządu terytorialnego i instytucji naukowych zainteresowanych najnowszymi wynikami prac badawczo-rozwojowych w zakresie wdrażania innowacji dotyczących biooczyszczania powietrza z lotnych związków organicznych (LZO) i odorów.

W programie planowana jest prezentacja wyników badania instalacji pilotażowej KBT w projekcie p.t.: „Wykonanie ekspertyzy oraz badań skuteczności bioeliminacji H2S w Kompaktowym Bioreaktorze Trójfazowym (KBT) z gazów odlotowych w "GA Siarkopol" S.A. dla wytypowanego emitora związków odorowych”.

W związku z powyższym zapraszamy do rejestracji uczestnictwa w konferencji za pośrednictwem formularza elektronicznego, która odbędzie się:
Termin konferencji: 20 październik 2022 godz. 9.00
Miejsce konferencji: Zakątek Świętokrzyski – Piramida, Grzybów 75A, 28-200 Grzybów
Termin nadsyłania zgłoszeń do 16.10.2022.
Istnieje możliwość wynajęcia noclegów w Hotelu Oaza Spokoju:http://www.hoteloazaspokoju.pl/start.html

Agenda wydarzenia dostępna będzie na stronie internetowej www.ekoinwentyka.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.
O wzięciu udziału w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Wydarzenie bezpłatne.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu Konferencji, listy uczestników i odwołania wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych.

Współorganizatorzy informują, że konferencja będzie miała oprawę fotograficzną, a wystąpienia będą filmowane. Fotografie i filmy zostaną zamieszczone na stronie internetowej i portalach społecznościowych Organizatorów. Zgłoszenie udziału w konferencji jest tożsame z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku.

Komitet Naukowy konferencji: prof. Fernando Colmenares - Universidad Cooperativa de Colombia, prof. dr Eldon Rene IHE Delft Institute for Water Education The Netherlands, prof. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński Politechnika Śląska, dr hab. Violetta Kozik – Uniwersytet Śląski, dr hab. Andrzej Bąk – Uniwersytet Śląski, prof. dr hab. inż. Krzysztof

Dodano 06.10.2022 przez Zielony Feniks   •  


Szanowni Państwo

podsumowanie filmowe XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki znajdziecie tutaj: XIV Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki - podsumowanie - Zielony Feniks 2022.

Dodano 06.10.2022 przez Zielony Feniks   •  


Szanowni Państwo

Szanowni Państwo, można już zgłaszać kandydatów do nagrody Zielonego Feniksa AD 2023.

Wniosek do pobrania tutaj.

Dodano 25.09.2022 przez Jacek Walski   •  


Szanowni Państwo

XIV Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki w dniu 21.09.2022 r. zakończył się konkluzją - zmiany w energetyce stały się koniecznością. Tańszą energię może zagwarantować w Polsce szybki rozwój energetyki odnawialnej. To przede wszystkim energetyka rozproszona, czyli energetyka dla społeczeństw lokalnych, gmin, powiatów. O transformacji energetycznej mówiono podczas konferencji, debaty o elektromobilności, a także podczas wyjazdu studyjnego do GPP SA w Katowicach, gdzie mogliśmy poznać zasady budowy i funkcjonowania budynku plusenergetycznego, do Plas. co. tech Poland Sp. z o.o. w Zabrzu, gdzie Ekoinwentyka sp. z o.o. zaprezentowała bioreaktor do utylizacji odoru i do Kamienia Śląskiego, gdzie sanatorium stanowi prawie wyspę energetyczną. W wydarzeniach festiwalowych na terenie Centrum Konferencyjnego Politechniki Opolskiej, Studenckiego Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego a także w wyjeździe studyjnym bezpośrednio wzięło udział ponad 250 osób. Mieliśmy gości z Dolnego Ślaska, Śląska, Zachodniego Pomorza, Mazowsza, Pomorza, Małopolski, Podlasia, Wielkopolski, województwa Kujawsko-Pomorskiego, Warmii i Mazur. Byli także przedstawiciele Opolszczyzny. Wydarzenia festiwalowe obserwowane były przez internautów, bowiem w Internecie transmitowano relacje on-line. W trakcie konferencji, podczas 7 godzin zaprezentowanych zostało 22 prelekcji w trzech blokach. Pierwszy: zbudujmy sobie elektrownię, drugi : oszczędzajmy energię przez stosowanie nowych technologii i wdrażanie systemów zarządzania energią, trzeci: dobre praktyki, czyli - jak to robią inni.

Wystąpiło 25 prelegentów przedstawiając m. in tematykę rozwoju energetyki regionalnej, komercjalizacji prac naukowych. Z wielkim zainteresowaniem spotkały się wyniki prac uczniów (szkolna Dolina Krzemowa) i projekt realizowany na Pomorzu - Archipelag Wysp Energetycznych, z konkretnym przykładem - Wyspa energetyczna w Gminie Przywidz budowana z udziałem Polskiej Akademii Nauk i ENERGA SA. Równie cenne były informacje na temat portretu energetycznego wysp Uznam i Wolin - Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin. Warto tu również przytoczyć potężną zmianę w Lasach Państwowych - Program Las Energii to nowatorska strategia przeobrażająca priorytety w tej wielkiej organizacji.

Wirtualna elektrownia, magazyny energii, wodór, zgodny z ustawą Pzp sposób zakupu energii z własnej instalacji wytwórczej przez podmioty publiczne - to rozwiązania, które mają nas bronić przed skutkami kryzysu energetycznego. W zasadzie jesteśmy u progu tego kryzysu. W ramach dyskusji na temat gospodarki obiegu zamkniętego w Szwecji okazało się, że dzięki rozwojowi lokalnych organizacji energetycznych (spółdzielnie energetyczne, klastry), a w szczególności zdefiniowaniu samorządu jako prosumenta - dzisiaj skutki ekonomiczne tego kryzysu są niemalże trzykrotnie niższe niż w naszym kraju przy zarobkach Szwedów dwukrotnie wyższych niż Polaków. W ramach dobrych praktyk pokazano 150 m2 budynek, którego miesięczne koszty mediów energetycznych wynoszą 20 zł. Ścieki mogą być doskonałym elementem pompy ciepła, a racjonalna gospodarka słomą może stanowić o bezpieczeństwie energetycznym polskiej wsi. A jeśli mowa o bezpieczeństwie, to warto było również zapoznać się z diagnostyką stanu technicznego urządzeń elektroenergetycznych w kontekście zapewnienia niezawodności dostaw energii. Komercyjne wykorzystanie OZE nie jest gospodarczym "samograjem". Na przykładzie Geotermii Stargardzkiej pokazano, że niewłaściwie dobrane technologie, zły rachunek zysków i strat może spowodować poważne kłopoty. Instalacje OZE nie mogą pogarszać komfortu życia pobliskich mieszkańców. Biogazownie dla społecznych lokalności są wytwórniami odoru. W ramach projektu POIR i Akcelerator wybudowany został polski bioreaktor utylizujący odory. Szpitale Pomorskie sp. z o.o. to przykład, że kompleksowa termomodernizacja, to nie wszystko. Postawiono sobie cel: Blisko natury. Nowoczesne wyposażenie w nowoczesnej infrastrukturze w otoczeniu zieleni. Pacjent jest w parku. Ekotechnologia - dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii redukowane jest w szpitalach zużycie wody, środków chemicznych i energii. Gmina, która nie boi się wyzwań. Sześciotysięczne Zielone Michałowo, ogłasza neutralność klimatyczną już w roku 2025 i powołuje na bazie dwóch biogazowni do życia Klastra Energii Michałowo „energyREGION Michałowo”.

Na koniec warto wspomnieć, że efektywność energetyczna może być wynagradzana w postaci tzw. Białych certyfikatów. Podczas uroczystej Gali Pan Szymon Ogłaza - członek Zarządu Województwa Opolskiego, wraz z pełniącym obowiązki przewodniczącego Kapituły Zielonego Feniksa prof. dr hab. inż. Grzegorzem Żywicą i Panem Jackiem Walskim - Prezesem Fundacji na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki "Zielony Feniks" wręczyli 13 statuetek i 3 wyróżnienia przyznane przez Kapitułę Zielonego Feniksa za rok 2022 w czterech kategoriach - za wdrożenia rozwiązań ekoenergetycznych, za badania w tym obszarze, za upowszechnienie i promocje wiedzy o o OZE oraz nagrodę specjalną. Laureatami w tej ostatniej kategorii zostali - Krajowa Izba Klastrów Energii OZE, za uporczywe stawianie trudnych wyzwań rządzącym, a także dr inż. Paweł Ratuszny za konsekwentnie realizowaną publikację o wydarzeniu. Prz okazji życzę Panu Pawłowi powrotu do zdrowia. Również internet wyróżnił relacje z wydarzeń festiwalowych polubieniami.

Serdecznie dziękuję Jego Magnificencji Rektorowi Politechniki Opolskiej dr hab. inż. Marcinowi Lorencowi, Marszałkowi Andrzejowi Bule i Panu Szymonowi Ogłazie - Członkowi Zarządu Województwa Opolskiego, a także pracownikom Departamentu Infrastruktury i Gospodarki UMWO, Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Opolskiego, OCRG, Aglomeracji Opolskiej, SPP, Opolskiego PZM, SCK i Fundacji "Zielony Feniks" za wkład włożony w organizację tego nad wyraz udanego wydarzenia.


Jacek Walski
Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki "Zielony Feniks"

Dodano 25.09.2022 przez Zielony Feniks   •  


Szanowni Państwo

Mówią o nas:Dodano 25.09.2022 przez Zielony Feniks   •  


Szanowni Państwo

Kapituła przyznała nagrody Zielonego Feniksa ad.2022 dla następujących osób w kategoriach:

Kategoria I OZE - Nagroda za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych:

statuetka dla firm

1. Szpitale Pomorskie sp. z o.o.
2. G-TERM ENERGY

statuetka dla osób:

3. Bartosz Marciniak - Prezes PROMAR sp. z o.o.
4. Mateusz Bobek - Burmistrz Międzyzdrojów

wyróżnienia dla:

5. Pana Janusza Cieślaka - Prezes METALERG sp. z o.o.
6. firmy Pasywny m2

Kategoria II OZE - Nagroda za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki:

statuetka dla firmy

7. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

statuetka dla osób:

8. dr hab. inż. Andrzej Cichoń
9. dr inż. Wojciech Myślecki

Kategoria III OZE - Nagroda za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki osiągnięcia w propagowaniu rozwiązań i technologii związanych z efektywnością energetyczną na bazie odnawialnych źródeł energii:

statuetka dla firmy

10. Gmina Michałowo
11. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

wyróżnienie dla:

12. Gmina Kalety

statuetka dla osób:

13. Jerzy Fijas
14. mgr inż. arch. Jarosław Gawryś

Kategoria IV OZE - Nagroda specjalna za całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki:

statuetka dla firmy

15. Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE

statuetka dla osób:

16. dr inż. Paweł Ratuszny

Kategoria I EkoMoto - Nagroda za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekomotoryzacji:

statuetka dla osób:

17. Paweł Dytko - Prezes iXcar sp. z o.o.

Zaktualizowano 29.09.2022 przez Zielony Feniks   •  


Szanowni Państwo

zapraszamy do obejrzenia relacji z konferencji XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki (21.09.2022)

cześć 1 XIV Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki Opole

cześć 2 XIV Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki Opole

cześć 3 XIV Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki Opole

cześć 4 XIV Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki Opole

Dodano 24.09.2022 przez Zielony Feniks   •  


Szanowni Państwo

Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją z XIV MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU EKOENERGETYKI. Galeria zdjęć dostępna jest na stronie Fundacja na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki ZIELONY FENIKS

lub bezpośrednio pod linkiem do galerii: Fundacja na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki ZIELONY FENIKS - GALERIA

Zaktualizowano 20.09.2022 przez Zielony Feniks   •  


Szanowni Państwo

Zachęcamy do zapoznania się z programem: XIV MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU EKOENERGETYKI:

POGRAM XIV MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU EKOENERGETYKI

oraz ze szczegółowym programem konferencji XIV Festiwalu Ekoenergetycznego:

POGRAM XIV OFE - prezentacje wg godzin

Dodano 12.09.2022 przez Zielony Feniks   •  


Szanowni Państwo

W ramach XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu w czasie seminarium dla diagnostów poruszane zostaną kwestie bieżących zagadnień i problemów przy przeprowadzaniu badań technicznych pojazdów i tematyka związana z działalnością stacji kontroli pojazdów.
Seminarium odbędzie się dnia 21.09.2022r. od godz. 10:00 przy ul. Mikołajczyka 16, w Opolu - sala C – Centrum Konferencyjnego Politechniki Opolskiej „Łącznik” Szczegółowy plan seminarium w załączniku:

Seminarium dla diagnostów

Dodano 11.09.2022 przez Zielony Feniks   •  


Szanowni Państwo,
Podczas koncertu w wykonaniu kwartetu smyczkowego Opole Quartet usłyszymy:
- Gerhard Winkler "Chianti-Lied" tarantella;
- Gerardo Matos Rodriguez: "La Cumparsita" (Tango);
- J. Revaux "My Way";
- Goran Bregovitch Tango;
- Arturo Hernandez: "Road to Lisdoonvarna - Swallowtail Jig" tradycyjne melodie irlandzkie;
- Czesław Niemen "Pod papugami".

Dodano 08.09.2022 przez Zielony Feniks   •  


Szanowni Państwo,

Centrum Informacji o Rynku Energii rozmawia o fundacji na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks”. Zachęcamy do odwiedzenia portalu i zapoznania się z rozmową. Przed kamerami CIRE Jacek Walski – prezes fundacji na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks”: www.cire.pl

Dodano 08.09.2022 przez Zielony Feniks   •  


Szanowni Państwo

Radio Doxa objęło patronatem medialnym Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki. Zachęcamy do zapoznania się z informacją na stronie: Radio Doxa

Zaktualizowano 07.09.2022 przez Zielony Feniks   •  


Szanowni Państwo

Przedstawiamy zaktualizowany ramowy program XIV Festiwalu Ekoenergetycznego:

PROGRAM XIV OFE

Dodano 06.09.2022 przez Zielony Feniks   •  


Szanowni Państwo

W tym roku Galę poprzedzi godzinna rozmowa dwóch przyjaciół z benzyną we krwi, którzy od wielu lat przyglądają się wszystkiemu, co dzieje się w świecie czterech kółek.
Na Antenie Radia 357 w każdy wtorek o 15:00 prowadzą audycje pt. Do Dechy, a w niej o nowościach, bieżących wydarzeniach, testach samochodów, przygodach na torach wyścigowych i poza nimi. To również aktualności dotyczące bezpieczeństwa na drogach, zmian przepisów, czy biznesu w motoryzacji. Na stronie radia anonsują: odpalamy 8 garów, i wciskamy radiowy gaz Do Dechy. Debatę z udziałem publiczności poprowadzą Michał Gąsiorowski i Marcin Klimkowski.

Podczas uroczystej gali zostaną wręczone nagrody przyznane przez Kapitułę Zielonego Feniksa w kategoriach:

1. Nagroda za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych.
2. Nagroda za osiągnięcia naukowe i badawcze w zakresie ekoenergetyki.
3. Nagroda za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki osiągnięcia w propagowaniu rozwiązań i technologii związanych z efektywnością energetyczną na bazie odnawialnych źródeł energii.

Część artystyczna - to kapitalny popis kwartetu smyczkowego o niebanalnej nazwie Quartet.

Dodano 03.09.2022 przez Zielony Feniks   •  


Szanowni Państwo

Dla uczestników Festiwalu na hasło Zielony Feniks hotele przygotowały ceny promocyjne:

Hotel DeSilva Premium Opole ****
Pokój 1-os ze śniadaniem : 290 zł brutto / doba
Pokój 2-os ze śniadaniem : 350 zł brutto / doba
Parking ( w ramach dostępności miejsc ) : 50 zł brutto / doba / auta
Rezerwacje :
opole@desilva.pl
tel. 77 540 70 00

Hotel Mercure Opole ***
Pokój 1-os ze śniadaniem : 250 ZŁ brutto / doba
Pokój 2-os ze śniadaniem : 310 zł brutto / doba
Parking ( w ramach dostępności miejsc ) : 40 zł brutto / doba / auta
Rezerwacje :
h3405@accor.com
Tel. 77 451 81 00

Hotel Szara Willa ***
proponuje opust 10 % od cen
Pokój 1-os (standard/standard plus/lux) ze śniadaniem : 269 zł/289 zł/309 zł brutto / doba
Pokój 2-os (standard/standard plus/lux) ze śniadaniem : 299 zł/319 zł/339 zł brutto / doba
Pokój 3-os (standard plus/lux) ze śniadaniem : 359 zł/379 zł brutto / doba

Najbliżej położony Hotel Festiwal***
proponuje
Pokój 1-os ze śniadaniem : 235 zł brutto / doba
Pokój 2-os ze śniadaniem : 280 zł brutto / doba
Tu sugerujemy rezerwować przez Booking gdzie rezerwacja jest nieco tańsza.

Dodano 30.08.2022 przez Zielony Feniks   •  


Szanowni Państwo

Zachęcamy do zapoznania się z tematami, jakie będą poruszane podczas tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetycznego:

XIV OFE - tematy

Dodano 04.08.2022 przez Admin   •  

Zapraszamy na XIV Festiwal Ekoenergetyki.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki "Zielony Feniks"
już po raz czternasty zaprasza do uczestnictwa w
Ogólnopolskim Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu. Prosimy o zgłaszanie swojego udziału poprzez zakładkę Rejestracja uczestników > Rejestracja

Dodano 17.07.2022 przez Zielony Feniks   •  


Zapraszamy na XIV Festiwal Ekoenergetyki.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki "Zielony Feniks" już po raz czternasty zaprasza do uczestnictwa w Ogólnopolskim Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu, który odbędzie się w dniach 21-22 września 2022 r. na terenie Centrum Konferencyjnego "Łącznik" Politechniki Opolskiej, przy ul. Mikołajczyka 6.

W tym roku będziemy się zastanawiali, czy w dobie szalejących cen energii warto zbudować swoją elektrownię? A jeśli tak, to w jaki sposób to zrobić? A może są technologie lub rozwiązania, o których jeszcze nie wiemy?Fundacja na rzecz Ekoenergetyki "Zielony Feniks" informuje, że dane i informacje podane na niniejszej stronie nie stanowią,
w rozumieniu przepisów prawa, oferty świadczenia jakichkolwiek usług i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.
Wszystkie użyte na niniejszej stronie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli
i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.