Dodano 18.08.2020 przez Admin   •  

Przetwarzanie danych osobowych.
Klauzule informacyjne1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie rejestracji i zakładania konta jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks” oraz spółka Konfeo Macuk, Łapiński sp. j. obsługująca system rejestracyjny.


2. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) rejestracji w systemie rejestracyjnym, które będzie umożliwiać dostęp do danych, zmianę danych uczestnika,
b) przeciwdziałania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, na wypadek wykrycia, że osoba zakażona wirusem SARS-CoV-2 przebywała na terenie wydarzenia organizowanego przez Administratora poprzez:
• prowadzenie listy osób przebywających na terenie wydarzenia;
• udostępnienia danych osobowych Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym na potrzeby ułatwienia dochodzenia epidemiologicznego;
• umożliwienia kontaktu telefonicznego, SMS lub e-mail z osobami przebywającymi na terenie wydarzenia po jego zakończeniu.
c) weryfikacji tożsamości podczas wejścia na teren obiektu Centrum Konferencyjnego Politechniki Opolskiej „Łącznik”, w których odbywać się będzie XII Festiwal Ekoenergetyczny, wydruk i wydanie odpowiedniego identyfikatora,
d) pośredniczenie w rezerwacji miejsca noclegowego i jej rozliczeniu,
e) umożliwienie sprawdzenia listy uczestników, kontaktu i umawiania spotkań pomiędzy zarejestrowanymi uczestnikami z wykorzystaniem dedykowanego komunikatora on-line oraz na urządzenia mobilne (dostępnego jako dodatkowa usługa),
f) komunikowanie się przez organizatorów XII Festiwalu Ekoenergetycznego z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS-y),
g) udostępnienie danych partnerom i sponsorom XII Festiwalu Ekoenergetycznego w celu umożliwienia im komunikowania się z uczestnikiem lub marketingu ich usług – w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefony, SMS-y); dane odbiorców danych jw. będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach internetowych lub w materiałach informacyjnych. h) prowadzenie statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
i) obsługa reklamacji i zabezpieczenie roszczeń.

3. Przetwarzania danych polegające na zbieraniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych z formularza rejestracyjnego jest niezbędne do wypełnienia ww. prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ww. administratorów i odbiorców danych. W przypadku niektórych danych lub szczególnych rodzajów przetwarzania, których nie można uznać za niezbędne do wypełnienia ww. celów lub w przypadku celów, których nie można uznać za wystarczająco usprawiedliwione - wskazanych odrębnie przy odpowiedniej rubryce na dane lub w oświadczeniach zgody na końcu formularza rejestracyjnego – podstawą przetwarzania będzie także zgoda uczestnika. Podstawą przetwarzania danych w celach ustalonych w pkt. b jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą polegających na ochronie zdrowia i życia tych osób.


4. Dane przetwarzane będą wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie dłużej jednak niż do momentu zgłoszenia odpowiedniego sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na dane przetwarzanie.


5. Administrator może udostępnić dane Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.


6. Osoba rejestrująca się uprawniona jest do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania, w szczególności za pośrednictwem systemu rejestracyjnego i swojego konta. Osoba rejestrująca może w każdym czasie zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych; przysługuje jej także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec danego przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, na warunkach określonych we właściwych przepisach prawa.


7. Pełna informacja nt. polityki prywatności dla usług administratorów danych, w tym informacje nt. szczegółowych warunków przetwarzania danych osobowych zgodne z art. 13 i 14 RODO, znajdują się pod niniejszym linkiem Informacje organizacyjne


O możliwości udziału w XII Festiwalu Ekoenergetycznym każdorazowo decyduje Organizator.

W ramach pakietu podstawowego (standardowego) uczestnik nie ma możliwości udziału w wieczornych bankietach organizowanych w ramach eventu.Uwaga !!!

W przypadku wprowadzania danych i rejestracji innej osoby, niż osoba wprowadzające dane, osoba wprowadzająca dane gwarantuje, iż uzyskała odpowiednie upoważnienia do rejestracji, założenia konta i udzielenie odpowiednich zgód na przetwarzania danych w imieniu osoby rejestrowanej, a także odpowiada za wszelkie skutki wprowadzania danych niezgodnie z takim upoważnieniem. Na podany adres e-mail będą wysyłane informacje dotyczące rejestracji.W przypadku pytań dotyczących rejestracji prosimy o kontakt: biuro@preda.pl

Pod podanym adresem nie można dokonać rejestracji; zgłoszenia wysyłane drogą e-mailową nie będą uznawane.Fundacja na rzecz Ekoenergetyki "Zielony Feniks" informuje, że dane i informacje podane na niniejszej stronie nie stanowią,
w rozumieniu przepisów prawa, oferty świadczenia jakichkolwiek usług i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.
Wszystkie użyte na niniejszej stronie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli
i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.