Nominacje do nagrody Zielonego Feniksa 2018

1 Sep 2018

Posiedzenie Kapituły Nagrody Zielonego Feniksa zaplanowano na 11 września br. W związku z tym przedłużamy termin zgłaszania Państwa nominacji konkursowych do 8 września 2018.

Kategorie statuetek:

  • Za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki
  • Za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych
  • Za całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki

Przyjmujemy zgłoszenia zarówno od osób prywatnych, jak i instytucji. Jeżeli uważasz, że są podmioty lub osoby, które należy docenić za działania w obszarze objetym powyższymi kategoriami to wypełnij wniosek uzasadniając swoją opinię. Można zgłosić więcej niż jeden podmiot do wyróżnienia/nagrody.
Dokumenty (wniosek i regulamin) można pobrać stąd. Wypełniony wniosek należy przesłać pocztą tradycyjną (oraz jego skan pocztą elektroniczną) na adres Fundacji

Fundacja na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki "Zielony Feniks"
ul. Władysława Grabskiego 21/b, 40-826 Katowice
Email: zielony_feniks@op.pl

Zachęcamy do udziału w konkursie.