Prezentacje 2019

24 Oct 2019

XI Festiwal Ekoenergetyki już zakończony. Dziękujemy za udział zarówno prelegentom jak i uczestnikom. Aby popularyzować idee ekoenergetyki za zgodą prelegentów publikujemy niektóre z wygłoszonych prezentacji. Może te materiały będą dla Państwa użyteczne lub inspirującedo podjęcia działań na rzecz poprawy środowiska w społecznościach lokalnych.

prof. dr hab. inż. Jan Popczyk- Transformacja energetyki do monizmu elektrycznego

prof. dr hab. inż. Jan Kiciński- Ekoenergetyka – piękne hasło czy nadzieja?

prof. dr hab. Andrzej Jasiński- Perspektywy termicznego przekształcania paliw i odpadów w energetyce ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb samorządów lokalnych

ML System- Innowacje w PV – nowe technologie i zastosowania - Idea efektywnościenergetycznej w transporcie publicznym

Adolf Mirowski, Instytut Certyfikacji Emisji Budynków - Typy i rodzaje modernizacji źródeł ciepła sieciowego – multisystemy energetyczne

Tomasz Sobieraj, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Dlaczego województwo zachodniopomorskie jest liderem ekoenergetyki w Polsce?

Mariusz Świąder - Rola samorządu województwa śląskiego w kreowaniu polityki energetycznej

Marek Zimakowski, Wójt Gmina Przywidz - Zmiany w postrzeganiu energetyki w lokalnych społecznościach

Aleksander Juszczyk - Master plan dla Niemodlina

Dawid Litwin, Wójt Gminy Potęgowo - Ekoenergetyczna rewolucja w Gminie Potęgowo - wdrażanie technologii OZE

Paweł Kielan, Aglomeracja Opolska - Solidarni wobec zagrożeń

Marcin Gnat - Airly - oddychaj świadomie

Fundacja KEZO przy Centrum Badawczym PAN

Linia świetlna - Przekraczanie drogi powinno być bezpieczne

Piotr Zalewski, Dachs sp. z o.o. - Samobilansujące się węzły energetyczne w obiektach gminnych