Statuetka Zielonego Feniksa

Nominacje do X edycji

Kapituła Nagrody Zielonego Feniksa informuje o możliwości zgłaszania nominacji do tegorocznej jubileuszowej edycji konkursu na statuetkę Zielonego Feniksa. Wnioski należy przesyłać na adres Fundacji Zielony Feniks w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2018.

Statuetka Zielonego Feniksa

Pobierz formularz wniosku w formacie DOC | PDF

Regulamin konkursu można pobrać stąd

Statuetka Zielonego Feniksa jest przyznawana corocznie począwszy od 2009 roku. Uroczyste wręczenie nagrody odbywa się w czasie gali w ramach Festiwalu Ekoenergetyki. Statuetka przyznawana jest w następujących kategoriach

  1. Za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki
  2. Za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych
  3. Za całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki

Informacje o nagrodach przyznanych w poprzednich edycjach znajdziesz na stronie: http://zielonyfeniks.pl/inicjatywy/nagroda-zielonego-feniksa/