Program Festiwalu - plan

XOFE

X Festiwal Ekoenergetyki

9 - 12 październik 2018

Pobierz ostatnią aktualizację programu

Dzień 1

Samorządowe Forum Ekoenergetyki

Dyskusje Samorządowców i wystąpienia Samorządów prezentujących rekomendowane realizacje projektów ekoenergetycznych - przykłady dobrych praktyk

Dzień 2

Forum Ekoenergetyki oraz
Młodzieżowe Forum Ekoenergetyki

Równolegle będą odbywały się trzy imprezy: warsztaty dla samorządowców w zakresie dobrych praktyk wdrożeń inwestycji ekoenergetycznych, konferencja naukowo-praktyczna „Zastosowanie biomasy w energetycei motoryzacji" oraz Warsztaty Dobrych Praktyk” – „Nowoczesna kogeneracja – rozwiązania i zastosowania"
Planowany jest także panel dyskusyjny „Biomasa w ekoenergetyce – możliwości teoretyczne a sens ekonomiczny"

Wieczorem odbędzie się Jubileuszowa Gala Zielonego Feniksa

Dzień 3

EkoMotoForum oraz
Młodzieżowe EkoMotoForum

Trzeciego dnia zapraszamy na forum dyskusyjne, warszaty dobrych praktyk i konferencje naukową poświąconą ekoinnowacjom w motoryzacji.

W okolicach południa będzie miał miejsce centralny panel dyskusyjny „Polska droga do ekomotoryzacji – szanse i zagrożenia”.